Drogi wewnętrzne w Uninie zmieniły swoje oblicze. Stare połamane płyty zastąpiła na odcinku ponad 600 metrów kostka brukowa. Inwestycje wykonała firma „Szach” z Goleniowa. 

Całość zadania kosztowała 873 tys. złotych, z czego 80% środków udało się pozyskać z Agencji Nieruchomości Rolnych.

– Niewiele jest programów, które dają gminom środki na przebudowę dróg gruntowych. Pozwoliło nam to uporządkowanie tej kwestii w Uninie. Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy na to oczekiwali, tak jak we wszystkich miejscowościach – podkreślał burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.