Stało się! W Starostwie Powiatowym podpisano dziś umowę na wykonanie przebudowy mocno zdegradowanej drogi powiatowej na odcinku Mechowo – Wołowiec. Inwestycja pochłonie ponad 2,2 mln złotych, z czego 50% to środki własne. 

Inwestycje przeprowadzi firmę Eurovia Polska S.A. Łącznie chodzi o przebudowę 1,78 km drogi pomiędzy miejscowościami Mechowo i Wołowiec (gm. Golczewo). W ramach modernizacji zostanie przeprowadzona naprawa, ścinanie poboczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustu pod drogą, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego,  wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kruszywa, profilowanie poboczy gruntowych, humusowanie skarp z obsianiem trawą.