Po latach starań, udało się wypracować stosowny kompromis pomiędzy obecnym Zarządem Powiatu a gminą Międzyzdroje. Jeżeli w trakcie najbliższej sesji Rada Powiatu da zielone światło do przekazania gminie drogi Zalesie – Wapnica – Lubin, najprawdopodobniej już w 2019 roku dojdzie do jej przebudowy.

Zgodnie z zaproponowaną uchwałą, droga powiatowa Zalesie – Wapnica – Lubin od 1 stycznia 2019 roku miałaby zostać przekazana gminie Międzyzdroje. Powiat przed zmianą kategorii drogi przystąpił do wykonania dokumentacji technicznej wymaganej do jej przebudowy.

W związku z powyższym, w celu uregulowania spraw związanych z realizacją i finansowaniem zadań związanych z przebudową drogi jak również jej zarządzaniem zaistniała potrzeba spisania porozumienia. Będzie ono szczegółowo określać kwestie rozliczenia finansowego oraz innych wykonanych przez gminę czynności – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

DSC01578

Bardzo się ciesze, że moje starania dotyczące budowy tej drogi maja realna szanse na realizację. Po jej przejęciu przez gminę Międzyzdroje i uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie specustawy będziemy w końcu mieć możliwość aplikowania o dofinansowanie. Mam nadzieję, że tocząca się kampania wyborcza nie spowoduje, że Rada Miejska w Międzyzdrojach nie podejmie uchwały o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii gminnych, przez co strategiczna inwestycja z punktu widzenia rozwoju turystycznego gminy i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, będzie decyzją ponad podziałami – mówi radny Adam Celiński, członek Zarządu Powiatu.