W ramach Programu Inwestycji Strategicznych powiatowi gryfickiemu przyznano 14 250 000 zł na przebudowę drogi powiatowej 3138Z na odc. Trzęsacz-Rewal-Niechorze. 

Przebudowa ok. 5,0 km drogi powiatowej wraz z infrastrukturą techniczną i wykonaniem ciągów pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz eliminacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców regionu i poprawy dostępności do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, inwestycyjnych oraz ośrodków wypoczynkowych na terenie gminy Rewal. Droga istotna dla ruchu turystycznego, stanowiąca dojazd do miejscowości nadmorskich (Trzęsacz, Rewal, Niechorze) z DW 102. Realizacja Inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji  na lata 2022-2024 w ramach której zamierza się wykonać budowę drogi na odcinkach gruntowych wraz z ciągami pieszymi, poprawę jej odwodnienia, wykonanie bezpiecznych i oświetlonych przejść dla pieszych.

Planowany termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.09.2025 r.