Zakończył się II etap przebudowy DW 111 na odcinku Recław-Stepnica, który objął 2,6-kilometrowy odcinek przejścia tej drogi przez Stepnicę. Wartość zakończonego zadania to ponad 26 mln zł.

Praktycznie na całym odcinku została ujednolicona szerokość pasa drogowego i wzmocniona konstrukcja jezdni . Przebudowano i zbudowano kanalizację deszczową, przepusty, sieć energetyczną, gazową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Religi powstało rondo.

Dofinansowanie unijne w przypadku tej inwestycji to blisko 22 mln złotych.