Mamy to! Przebudowa drogi gminnej w Dargobądzu staje się faktem. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejny przykład bardzo dobrej współpracy administracji rządowej z samorządem. 

Wniosek o dofinansowanie, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, już po raz drugi Gmina złożyła w sierpniu ubiegłego roku. Zaznaczyć należy  Wybór zadań do dofinansowania w ramach tego programu odbywa się dwupoziomowo. Wojewoda tworzy listy zadań rekomendowanych do dofinansowania. Ostateczną decyzję podejmuje jednak Ministerstwo.  Warto było czekać, bo rekompensatą dla Gminy Wolin jest bardzo wysoki poziom uzyskanego dofinansowania. To aż 80% kosztów całkowitych inwestycji co daje kwotę 877 469,18 złotych. Szacowany, całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 1,1mln zł.

Przebudową objęty zostanie  odcinek 0,55km od zjazdu w kierunku Karnocic do dawnego SKR-u. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu drogi w technologii kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji. Inwestycja realizowana będzie już w tym roku. Równolegle, również w tym roku, w Dargobądzu prowadzona będzie inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 2 km, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szacowany koszt tego zadania wynosi ok. 1,5 mln. 

Dziękuję Radnym Klubu Razem Zmieniamy Gminę Wolin za wspólne działania w ramach realizacji naszych założeń programowych. Dzięki temu będziemy realizowali długo wyczekiwane inwestycje na terenie miasta oraz gminy takie jak chociażby ta w Dargobądzu – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.