Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa 22 kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Jedną z nich będzie modernizowana droga w Chominie (gm. Świerzno), kolejną z dróg będzie odcinek Domysłów – Żółwino. 

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2021 rok to ponad 10 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 21 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 10 113 500 zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego (6 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują 22 kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W Gminie Wolin przebudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek łączący miejscowości Domysłów z Żółwinem. Łącznie modernizacja obejmie 904 metry.

fot. Promohouse Nieruchomosci