Cywilizacja dotrze do Dramina (gm. Wolin). W trakcie spotkania zorganizowanego przez Burmistrz Wolina z mieszkańcami, przedstawiono najważniejsze założenia projektowe oraz poinformowano o pracach, które będą prowadzone w drugiej połowie 2022 roku. Wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskane przez Ewę Grzybowską 2 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku prace projektowe związane z przebudową drogi w miejscowości Dramino wraz z niezbędną infrastrukturą, znajdują się na ostatniej prostej. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek 600 m drogi gminnej, skrzyżowanie z drogą powiatową, przeniesiona zostanie zatoka autobusowa, a także wykonana sieć kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie uliczne.

Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej tzw. ekologicznej, przepuszczającej wody opadowe oraz płyt betonowych ażurowych. Materiały te wraz z odpowiednią podbudową zapewnia długą trwałość użytkową drogi, bez pogorszenia jej stanu technicznego. Przystąpienie do przebudowy drogi, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, planowane jest w II półroczu 2022 roku.

Inwestycja w przeważającej części zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), dedykowanych miejscowościom, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina pozyskała na ten cel kwotę w wysokości 2 mln zł.