W Powiecie Kamieńskim z powodzeniem rozstrzygnięto dwa z czterech konkursów na osoby które pokierują Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej, kamieńskim Liceum Ogólnokształcącym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

PCPR w wyniku przeprowadzonego konkursu zyskał dyrektora. Placówką pokieruje związany z nią od lat, mieszkający w Kamieniu Pomorskim Krystian Sominka. Jak czytamy, był on jedynym kandydatem który spełnił wszystkie wymagania. Posiada merytoryczną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe, które nabył przez kilkanaście lat, będąc związanym z tematyką pomocy społecznej.

Wieloletnia dyrektor DPS Krystyna Kłosowska z Nowogardu w dalszym ciągu bedzie kierowała jednostką w Śniatowie. Była ona również jedyną kandydatką spełniającą wymagania formalne. Na etapie konkursu wykazała się merytoryczną wiedzą i przygotowaniem do wykonywania funkcji.

W przypadku liceum ogólnokształcącego nie udało się wyłonić osoby, która będzie pełnić funkcję dyrektora. Funkcję powierzono czasowo, obecnej dyrektor Teresie Malec.

Powiat Kamieński do 24 lipca przyjmował dokumenty na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim.