Rząd przyjął projekty dwóch ustaw: o wsparciu dla odbiorców ciepła, które przewiduje jednorazowe dodatki dla ogrzewających drewnem, LPG, olejem opałowym oraz o przekazaniu samorządom dodatkowych funduszy jeszcze w tym roku. W sumie pomoc dla samorządów będzie mogła wynieść blisko 13,7 mld zł, które będą mogły wydać w sposób bardzo elastyczny, np. na dodatki do ciepła.

Rząd, przyjmując projekt ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła, wprowadza dodatkowe możliwości jego finansowania – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Wprowadzamy dzisiaj dodatkowe możliwości finansowania ciepła, takiego jak ciepło, które jest oparte o pellet, o LPG, o olej opałowy, o drewno opałowe, a także o ciepło systemowe – powiedział szef rządu.

Dodał, że wsparcie obejmuje też tak zwane podmioty wrażliwe jak szpitale czy szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze właśnie również dla nich – powiedział Morawiecki.

W projekcie ustawy znajdują się założenia dotyczące gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Gospodarstwa te mają otrzymać jednorazowe dodatki. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).  Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Jednorazowy dodatek ma wynieść:

  • 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;
  • 1 tys. zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.