Jak przekonują wojskowi, szkolenie podstawowe w dobrowolnej służbie wojskowej to proces dynamiczny, który ze względu na swoją specyfikę powinien dać rekrutom fundament do zbudowania systemu umiejętności opartych nie tylko na samodzielności, ale także – dla osiągania założonych celów, przy współdziałaniu i wykorzystywaniu doświadczeń zespołu. Stąd też bez wahania, jeśli macie takie wewnętrzne przekonanie powinniście dołączyć!

Dzięki zajęciom ochotnicy uczą się budowania improwizowanych ukryć i schronów, zespołowego działania w trudnych warunkach oraz umiejętnego rozkładania wysiłku grupy dla realizacji postawionego zadania.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć kopię dokumentu tożsamości; kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie; kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna – CWCR (wojsko-polskie.pl)

fot. mł.chor. Rafał Kajzler