Praca na pełen etat, zarobki nie mniejsze niż 3600 złotych brutto czekają na każdego, kto zdecyduje się dołączyć do zespołu Komendy Powiatowej Policji. Chodzi o pracę na stanowisku inspektora do spraw zespołu administracyjno – gospodarczego.

Czym będziesz się zajmować? OSOBA NA TYM STANOWISKU będzie odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej (bez naliczania wynagrodzenia dla policjantów i pracowników Policji), sprawdzanie rachunków i faktur pod względem rachunkowym i merytorycznym za holowanie pojazdów, parkowanie, osób zatrzymanych itp. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania przyjmowanie wpłat za mandaty i izbę wytrzeźwień sprawdzanie faktur i prowadzenie rejestrów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, rozliczanie delegacji policjantów i pracowników Policji sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących dopłat za lokale mieszkalne i inne dopłaty sporządzanie listy osób zgłaszanych do PPK i wprowadzanie je do systemu.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne
  • Staż pracy na stanowisku w podobnym zakresie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferuje Policja? Ruchomy czas pracy, możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawe, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy, miejsce do odświeżenia się, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, miejsce parkingowe na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.