W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Zastępca Burmistrza Golczewa podpisał umowę na dofinansowanie II etapu przebudowy ulicy Dworcowej. Wsparcie wyniesie ponad 412 tys. złotych. 

W ramach zadania zostanie dokończona przebudowa ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej w kierunku budynku byłego dworca PKP.

– To kolejna bardzo ważna inwestycja w tej kadencji, która nie tylko pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców ulicy Dworcowej, ale również poprawi wizerunek tej części Golczewa. Jestem bardzo szczęśliwy, że otrzymaliśmy te dofinansowanie, bo w ten sposób dotrzymaliśmy słowa mieszkańcom niewyremontowanej części ulicy w trakcie inwestycji z roku 2022, którą z przyczyn ekonomiczno-gospodarczych musieliśmy zakończyć w miejscu skrzyżowania i obiecaliśmy, że będziemy aplikować o środki na dokończenie remontu ulicy w najbliższym możliwym terminie – powiedział Pan Maciej Zieliński Burmistrz Golczewa.