Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury (NCK) „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Golczewska instytucja znalazła się w gronie pięćdziesięciu domów kultury, które będą realizować działania przy wsparciu środków z NCK. 

Nasze działanie pn. „Otwieramy się na siebie”, będzie składało się z dwóch etapów: pierwszy dotyczy nowatorskich działań animacyjnych, których efektem będzie opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych oraz opracowanie zasad wyboru samodzielnych inicjatyw mieszkańców. Drugi etap to realizacja wybranych inicjatyw wspólnie z ich autorami. 

Dodatkowym plusem projektu jest doradztwo animatora z NCK, który udzieli nam merytorycznego wsparcia w zakresie opracowania diagnozy społecznej, pomoże przeprowadzić ewaluacje działania, ale również będziemy korzystać z jego wiedzy i doświadczenia z zakresu zarządzania projektami i współpracy z lokalną społecznością. 

Projekt „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Więcej szczegółów już wkrótce, ale już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy.