25 września na nowo budowanych ulicach pojawi się asfalt. Do tego czasu muszą zakończyć się prace ziemne oraz te związane z podbudową dróg i parkingów. Inwestycja realizowana przez spółkę Spółka Carrigan Investments z Warszawy pochłonie łącznie 7,9 mln złotych.

Zadanie związane z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Będzie ona realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.