Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kogo dotyczą przepisy i w jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB? Najszybciej zrobisz to przez internet.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Terminy złożenia deklaracji do CEEB

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  • 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, po 1 lipca 2021 r.