Inwestowanie w akcje nie zawsze przyjmuje formę spekulacji, a wielu inwestorów stawia na strategię długoterminową. Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje? Czym jest analiza fundamentalna? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji spółek notowanych na giełdzie, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. W przypadku inwestowania długoterminowego inwestor może liczyć również na ewentualne wypłaty dywidend, które mogą być reinwestowane. Cechą strategii długoterminowej jest fakt, że nie wymaga ona ciągłego śledzenia notowań, czy podejmowania błyskawicznych decyzji w warunkach stresowych. Długoterminowe inwestowanie w akcje zakłada natomiast stworzenie portfela inwestycyjnego, który jest systematycznie śledzony i modyfikowany (np. raz na kwartał).

Jak kupić akcje?

Jak już wspomniano w przypadku inwestowania długoterminowego zakup nowych akcji do portfela odbywa się raz na kilka miesięcy. Samo kupowanie akcji wygląda w ten sam sposób, co w przypadku spekulacji na giełdzie, czyli wymaga posiadania rachunku maklerskiego. Otwiera się go u brokera, a cały proces jest dostępny pod hasłem czytaj więcej, które przekierowuje na stronę brokera. Warto również pamiętać, że rachunek maklerski powinien być odpowiednio wybrany, co zostało opisane w artykule przedstawiającym kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu konkretnej decyzji.

Czym jest analiza fundamentalna?

Podstawowym narzędziem w przypadku długoterminowego inwestowania w akcje jest analiza fundamentalna, która pozwala określić, czy akcje danej spółki są niedoszacowane, czy przeszacowane. Na tej podstawie inwestor podejmuje decyzje odnośnie tego, czy akcje danej spółki warto kupić, ponieważ ich wartość wzrośnie w długim okresie. Analiza fundamentalna bierze pod uwagę dane makroekonomiczne dotyczące zarówno całej gospodarki, jak i danego sektora. Badana jest również kondycja danej spółki, a także jej struktura, finanse, czy perspektywy rozwoju. Dokonana w ten sposób wycena pozwala porównać realną wartość akcji do kursu giełdowego oraz określenie, czy są one niedowartościowane, czy przeszacowane.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia, która jest dedykowana dla inwestorów, którzy nie chcą lub nie mogą na bieżąco śledzić notowań giełdowych i podejmować szybkich decyzji inwestycyjnych. Zamiast tego skupia się na odpowiednim doborze spółek, których akcje kupowane są z założeniem osiągnięcia długoterminowego zysku.