Jeden z Mieszkańców Wrzosowa prosi o interwencję. Jak stwierdza Pan Marek, pomimo szeregu monitów i pism nie może się doczekać poprawy stanu drogi do zakupionych przez siebie działek. 

Po deszczu nie ma jak przejść, nie wspominając już o jakości drogi i dziurach. Mimo obietnic Pana Burmistrza po każdym z pism nie do tej chwili nie zostało zrobione nic. 

Pan Marek dodaje, że ironią jest ustawienie flagi i figury orła na początku tej drogi będącej niechlubną wizytówką. – Wywołuje to liczne kpiące komentarze Gości – stwierdza nasz Czytelnik.