Państwo prawnicy swoją wiedzą oraz zaangażowaniem bardzo pomogli mi w załatwieniu trudnej i ważnej dla mnie sprawy, za co serdecznie dziękuje – pisze w nietypowym liście do naszej redakcji jedna z Czytelniczek. Wszystko odbyło się w ramach bezpłatnych porad prawnych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Na terenie powiatu kamieńskiego dostępny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (ul. Wolińska 7B), obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką.

To właśnie po takiej pomocy do naszej redakcji wpłynął nietypowy list od jednej z Czytelniczek.

Bezpłatne porady prawne prowadzone są od 2019 rmogą być również świadczone poza punktem – art.8 ust.8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest: osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.