Chodzi o drzewa znajdujące się w parku pomiędzy Recławiem a Laską tuż przy drodze powiatowej. – Czy musi dojść do tragedii, aby rządzący podjęli działania? – dopytuje jedna z naszych Czytelniczek. Co ciekawe, rządzący już lata temu pozyskali środki i planowali rozpoczęcie budowy, jednak w związku z pismami jednej z mieszkanek całą procedurę przebudowy wstrzymano.

– Czy najpierw ktoś musi zginąć przygnieciony przez takie drzewo? Droga jest często uczęszczana, jeżdżą nią dzieci do szkoły, dorośli do pracy. Drzewa zagrażają życiu ludzi, a życie ludzkie to najważniejsza wartość – mówi jedna z naszych Czytelniczek przesyłając zdjęcia.

Droga należąca do Powiatu miała być przebudowywana w 2018 roku. Samorząd pozyskał na ten cel środki zewnętrzne jednak wszystko utknęło przez odwołania jakie wnosiła do różnych instytucji jedna z mieszkanek. Dziś o przebudowie w zasadzie już nikt nie mówi. Łączny koszt przebudowy drogi oszacowano na kwotę 3,6 mln złotych. Powiat Kamieński dołoży do zadania 600 tysięcy złotych. Sporą pulę miały stanowić środki zewnętrzne. W grudniu 2017 roku uchwalając budżet, Rada przesądziła o przebudowie. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby po modernizacji drogi na odcinku Skarchowo – Dusin, także fragment Recław – Laska doczekał się przebudowy.