Burmistrz Stanisław Kuryłło oraz Ministerstwo Środowiska zapraszają mieszkańców Gminy Kamień Pomorski na spotkanie zorganizowane 4.10.2018 r.(czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w ramach realizacji rządowego programu Czyste Powietrze, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie finansowe na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Program Czyste Powietrze realizowany jest od tego roku do 2029. Jego budżet to 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i przełoży się na oszczędności finansowe. Zyska także stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim