Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:00. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Programu, zapraszamy do pokoju nr 16 (I piętro).

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:
– wymianę źródła ciepła,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.