Czy Otton z Bambergu mógł znać legendę o Jomsborgu? O czym mówi ta legenda i jakie było jej znaczenie dla dziejów Wolina opowiadał dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec z Uniwersytetu Śląskiego w trakcie poprzedniej edycji Wolińskich Spotkań Mediewistycznych.

VI WSM to międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Gminę Wolin. Tematem przewodnim VI WSM były „Miasta, które stworzyły Europę. 70 lat polskich badań archeologicznych w Wolinie”.