Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w korespondencji do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Z obowiązku opłacania składek mogą zostać zwolnieni właściciele nieużywanych i wyrejestrowanych samochodów [BM1], wyrejestrowanych z ruchu drogowego po kradzieży, zezłomowaniu lub zarejestrowanych jako zabytki. Posiadanie innego nieubezpieczonego pojazdu mechanicznego wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokiej kary.

OC jest obowiązkowe w większości przypadków

Właściciele samochodów czy motorów muszą je ubezpieczyć w ramach komunikacyjnego OC. Jeśli więc masz auto, musisz zadbać o zachowanie ciągłości ochrony. W przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może pociągnąć się do odpowiedzialności finansowej oraz będziesz zobligowany do pokrycia z własnej kieszeni odszkodowań, jeśli spowodujesz wypadek czy kolizję.

Nie musisz mieć kontroli drogowej, by UFG nałożył na Ciebie wysoką karę finansową za brak OC. Wszystko przez to, że UFG korzysta z bazy ubezpieczeń OC i może łatwo wykryć, który samochód jest nieubezpieczony. Szybko i łatwo wykupisz OC online, np. w towarzystwie UNIQA. W internecie wyliczyć możesz składkę ubezpieczeniową – sięgnij po kalkulator OC AC.

Ile wynoszą kary za brak OC?

W związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2022 roku do poziomu 3010 zł automatycznie wzrosły kary finansowe za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. W 2022 roku wynoszą one:

• W przypadku samochodów osobowych – 1200 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 3010 zł przy przerwie od 4 do 14 dni, 6020 zł przy przerwie powyżej 14 dni.

• W przypadku samochodów ciężarowych – 1810 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 4520 zł przy przerwie od 4 do 14 dni, 9030 zł przy przerwie powyżej 14 dni.

• W przypadku innych pojazdów – 200 zł przy przerwie w OC do 3 dni, 500 zł przy przerwie od 4 do 14 dni, 1000 zł przy przerwie powyżej 14 dni.

Stąd też nawet krótki brak ciągłości w ochronie wynikającej z OC sprawić może, że kara finansowa nałożona przez UFG będzie znaczna.

Zniesienie obowiązku wykupienia OC

Co ciekawe, nie zawsze trzeba płacić OC. W przypadku wyrejestrowania pojazdu lub przerejestrowania go na zabytkowy nie trzeba wykupywać ochrony. Wyrejestrowanie możliwe jest z kolei w takich sytuacjach jak:

• zezłomowanie pojazdu w kraju lub za granicą,

• kradzież pojazdu,

• sprzedaż pojazdu w kraju lub za granicą,

• utrata pojazdu, np. w wyniku powodzi czy pożaru.

Proces wyrejestrowania należy przeprowadzić w wydziale komunikacji, w którym wcześniej rejestrowało się na siebie auto. Potrzebny będzie wniosek o wyrejestrowanie, a do niego trzeba dołączyć:

• Zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu, jaka została wyznaczona przez wojewodę.

• Dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz ewentualnie kartę pojazdu, o ile została ona wydana.

• Potwierdzenie opłaconej składki OC lub umowy ubezpieczenia.

Aby pojazd został zezłomowany, musi on mieć ważną polisę OC. W przeciwnym wypadku musisz liczyć się z nałożeniem kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Podobnie jest w przypadku chęci wyrejestrowania pojazdu.

Jeśli jednak chodzi o to, czy można mieć pojazd bez ubezpieczenia OC, to jest to możliwe wyłącznie przy zabytkowych pojazdach.

Zabytkowe auto bez OC

Nie każde wiekowe auto może być przerejestrowane na samochód zabytkowy. To możliwe, jeśli pojazd ma minimum 25 lat, w 75 proc. składa się z oryginalnych części i jednocześnie został wpisany na listę zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jest jeden haczyk przy braku wykupienia OC dla samochodu zabytkowego. Jeśli takim autem chcesz jeździć, to na ten czas powinieneś kupić krótkoterminowe OC, którego okres trwania wynosi co najmniej 30 dni. Czasowe OC jest szczególnym przykładem oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.