Czternasta emerytura stała się faktem. W środę wieczorem ustawa wprowadzająca to dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na wypłatę przyjdzie jednak poczekać do jesieni.

Wprawdzie ustawa wprowadzająca nowe dodatkowe świadczenie emerytalne wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc 25 marca, ale tak naprawdę jej skutki zainteresowani odczują dopiero w listopadzie. Wtedy planowana jest pierwsza – i jedyna – wypłata. W przeciwieństwie bowiem do trzynastej emerytury, która zaplanowana jest jako świadczenie stałe, „czternastka” jest świadczeniem jednorazowym.

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości 1250,88 zł brutto będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. I znów, w przeciwieństwie do „trzynastki”, dla „czternastki” przewidziano próg dochodowy. Wynosi on 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (np. jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł).

Czternastek nie otrzyma 500 tys. emerytów pobierających najwyższe świadczenia (powyżej 4150 zł brutto). Jak wspomniano, większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.