To była pracowita sobota dla członków Stowarzyszenia Eksploracyjnego Na Rzecz Ratowania Zabytków Imienia św. Korduli, którzy w ramach rozpoczęcia swojej działalności podjęli się rewitalizacji grobowca rodu von Flemming na Górze Bukowej k. Benic.

Miejsce to, od dekad zaniedbywane i niszczone, z inicjatywy Dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przy współpracy uczniów ZSP w Benicach kilka lat temu zostało uprzątnięte. Brakowało jednak czegoś, by to miejsce było znane nie tylko okolicznym mieszkańcom i pasjonatom historii regionu. Akty barbarzyństwa w postaci profanacji grobów, jakie miały tu miejsce, powinny być potępiane i publicznie piętnowane. Nasze Stowarzyszenie postanowiło upamiętnić to miejsce krzyżem i tablicą pamiątkową oraz ogrodzić teren. Rewitalizacja grobowca rodziny von Flemming jest pierwszym krokiem w realizacji projektu ukazania historii naszych ziem przed 1945 rokiem. Nie ukrywam, że Benice to nasz matecznik – od legendarnego zabytku, jakim jest Relikwiarz św. Korduli, wzięła się nazwa Stowarzyszenia, co w połączeniu z naszą działalnością ma również na celu promocję tego regionu – mówi Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Rindfleisch.

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do poszukiwania reliktów przeszłości czy ukrytych bądź porzuconych zabytków, ale poprzez takie działania jak to tutaj, na Bukowej Górze w Benicach, chcemy zmienić sposób postrzegania nas samych – odkrywców i pasjonatów historii. Nie chcemy być odbierani jako osoby z wykrywaczami metali, które to co znajdą zabierają do domu budując sobie prywatne kolekcje – nie, tak to nie działa. Jedynym słusznym miejscem dla tego typu obiektów są muzea –podkreśla Cezary Siomka, członek Stowarzyszenia.

Jak dodają Panowie Mariusz Polewczyński, Przemysław Siomka oraz Daniel i Waldemar Kwaśniak vel Kwaśniewscy, nowelizacja Ustawy o Ochronie Zabytków, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, nakłada na odkrywców obowiązek działania zgodnie z literą prawa, a na poszukiwania zabytków przy pomocy sprzętu elektronicznego i innego sprzętu technicznego wymagane są zezwolenia stosownych organów. W przypadku eksploracji terenów niezbędna jest zgoda właściciela działki oraz zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dopiero po wypełnieniu formalności można legalnie prowadzić poszukiwania.

W przypadku Bukowej Góry, w wyniku podjętej współpracy z Nadleśnictwem Gryfice, otrzymaliśmy pozwolenie na prace rewitalizacyjne, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Nadleśniczemu Pawłowi Gzyl z Nadleśnictwa Gryfice. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do śledzenia relacji z naszych prac na stronie na Facebooku – podkreślają członkowie stowarzyszenia.