14 obywateli Ukrainy pracowało wbrew obowiązującym przepisom. Przypadki nielegalnego ich zatrudnienia ujawnili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Gdańska, Kołobrzegu i Ustki, którzy 16 i 17 lutego zakończyli siedem kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Kontrolą objęto firmy branży budowlanej w Gdańsku i Kołobrzegu, gastronomicznej w Gdańsku, usługowej w Szczecinie i Ustce oraz transportowej w Kołobrzegu. Naruszenie przepisów w zatrudnieniu cudzoziemców polegało na powierzeniu im pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę. Pracodawcom grozi kara do 30 tys. zł.

Od początku roku funkcjonariusze MOSG skontrolowali pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców 59 firm, stwierdzając w 50 z nich nieprawidłowości.

źródło:
MOSG