Apostazja to hasło, które w ostatnim czasie zyskało ogromne zainteresowanie. Według nieoficjalnych źródeł, wzrosła też liczba osób, które zdecydowały się odejść z Kościoła katolickiego. Według Licznika Apostazji, wśród „wypisanych” z Kościoła są także mieszkańcy powiatu kamieńskiego.

W ostatnich tygodniach jednym z najpopularniejszych haseł w wyszukiwarkach internetowych jest apostazja. To dlatego, że coraz więcej Polaków, chce dowiedzieć się w jaki sposób rozpocząć procedurę wyjścia z Kościoła katolickiego, a także poznać konsekwencje, jakie wiążą się z tą decyzją.
Część osób decyduje się na taki krok. Tak przynajmniej wynika z uruchomionego przez lewicę Licznika Apostazji, czyli publicznego spisu powszechnego, poprzez który osoby, które zdecydowały się opuścić Kościół, dzielą się tą decyzją z innymi.

Od grudnia ub.r., Licznik Apostazji naliczył już ponad 2 200 takich osób. Wśród nich jest 125 mieszkańców pomorza zachodniego i 3 mieszkańców powiatu kamieńskiego. Licznik nie wskazuje oczywiście faktycznej liczby osób, które zdecydowały się wystąpić z Kościoła katolickiego. Nie każdy bowiem, dzieli się publicznie taką decyzją.

Realna liczba apostatów w Polsce nie jest znana. To dlatego, że nie są prowadzone oficjalne badania w tym zakresie. Te, ponad dekadę temu, dwukrotnie przeprowadził Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Według Instytutu ówczesne badania wykazały niewielką skalę zjawiska, dlatego też ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce.

Jak dokonać Apostazji?

Osoba, które chce opuścić Kościół, musi złożyć pisemne oświadczenie woli wraz z danymi osobowymi i datą chrztu u miejscowego proboszcza. Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego jest bowiem skuteczne, gdy jest: wyrażone przez osobę pełnoletnią i zdolną do czynności prawnych, w sposób świadomy i wolny; złożone osobiście w formie pisemnej wobec proboszcza swego miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego). Oświadczenie wywołuje formalny skutek od chwili jego przyjęcia przez kompetentną władzę kościelną.