Ponad 93 % zeznań podatkowych w Zachodniopomorskiem złożono elektronicznie. Do urzędów skarbowych wpłynęło 1.014.349 zeznań podatkowych. To prawie 94,5 tys. więcej niż  w roku ubiegłym. W drugim progu podatkowym znalazło się 43.807 podatników (4,3% zachodniopomorskich podatników). Z danych Urzędu Skarbowego wynika, że zwiększyła się liczba milionerów. 

1,5 % na OPP w Zachodniopomorskiem

Prawie 72,5 mln zł trafi na konta OPP w ramach 1,5% na OPP. Taką kwotę zadeklarowano w 494.125 zeznaniach podatkowych w Zachodniopomorskiem. To o 14,3 mln zł więcej niż w ubiegłym roku (14.305.629 zł). Złożono też 21.024 formularzy PIT-OP (podatnicy rozliczani przez organy emerytalno-rentowe).

Danina solidarnościowa

W 1.207 zeznaniach za 2023r. zadeklarowano tzw. daninę solidarnościową. Podatnicy zapłacili 66.750,615zł z tytułu tej daniny. Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne w przypadku kiedy suma ich dochodów przekracza kwotę 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej to 4% ustalonej podstawy opodatkowania.

Najem prywatny nieruchomości

Zachodniopomorscy podatnicy zadeklarowali osiąganie przychodów z najmu prywatnego w 46.647 zeznaniach. Zapłacili z tego tytułu 1.358.487.184zł podatku. 

Wysokość podatków w Zachodniopomorskiem

W zeznaniach za 2023 r. zadeklarowano łącznie 7.145.568.183 zł podatku. Największe wpływy podatkowe wynikają z zeznań PIT-37 (tzw. świat pracy) – 2.499.879.084 zł oraz z PIT-36L (przedsiębiorcy opodatkowani tzw. podatkiem liniowym) -1.244.406.810 zł. Największy podatek zapłacił podatnik składający PIT-38 (zyski kapitałowe) – 9.608.845 zł. Również największy dochód zadeklarowano w tym obszarze – 50.572.868,41 zł. Największy zwrot otrzymał podatnik przedsiębiorca rozliczający się tzw. metodą liniową 19% – 1.783.955 zł.

Milionerzy w Powiecie Kamieńskim

Liczba milionerów w US w Kamieniu Pom wynosi 120, z czego 117 prowadzi działalność gospodarczą. W ubiegłym roku 109, a 107 prowadziło działalność. Największy podatek był wykazany z PIT-28 (zryczałtowany podatek dochodowy) w kwocie 1.839.607 zł