„Pracuje jak my wszyscy. Tylko ciekawe, że nas nie stać na tak drogi samochód, a jego tak!” – donosi sąsiad na sąsiada. To jedno z najpopularniejszych zgłoszeń do urzędów skarbowych – informuje portal i.pl.

– Treść i sposób formułowania informacji przez mieszkańców Kujaw i Pomorza wskazują często na emocjonalny stosunek zawiadamiającego – komentuje Kinga Błaszczyńska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. – Można się zatem domyślać, że najczęściej przekazują je osoby skonfliktowane ze sobą w codziennym życiu, spokrewnione ze sobą, wspomniani sąsiedzi, byli wspólnicy i pracownicy. Sygnały są przeważnie anonimowe, czasami podpisane, przy czym te zawierające prawdziwe dane nadawcy stanowią zdecydowaną mniejszość.

Jak informują autorzy, zgłoszenia od lat mają ten sam charakter. Zgłaszający wskazują konkretnych przedsiębiorców którzy nie wystawiają rachunków. Gazeta wskazuje wybrane przykłady donosów z Kujaw i Pomorza:

„Zwracam się do urzędu, by sprawdzić podatników X i Y zamieszkałych w , którzy budują dom mieszkalny, a nie posiadają legalnego zatrudnienia. X utrzymuje się z świadczeń socjalnych, a Y jest dłużnikiem alimentacyjnym, a buduje dom swojej konkubinie. X pokazuje budowę domu na Facebooku. Do mojego zawiadomienia dołączam zdjęcia z portalu”.

„Chciałbym poinformować o prowadzeniu działalności gospodarczej bez zgłoszenia przez X zamieszkałą w ona na wykonywaniu usług manicure, pedicure i kosmetycznych oraz sprzedaży kosmetyków. Swoje usługi i towary ogłasza przez portal Facebook. Załączam screeny z ofertami usług (cenami) i sprzedaży kosmetyków przez X. Z informacji jakie posiadam osoba ta jest zarejestrowana jako bezrobotna”.

Jak informuję przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, w KAS wdrożono wdrożyliśmy rozwiązania organizacyjne służące do zapewnienia skutecznego i efektywnego wykorzystania sygnałów od mieszkańców. Udostępniono Krajowy Telefon Interwencyjny. KTI umożliwia obywatelom całodobowe przekazywanie informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego oraz opinii dotyczących funkcjonowania aparatu celno-skarbowego – dodaje Kinga Błaszczyńska. Numer KTI to 800 060 000 i jest bezpłatny, a oto adres internetowy: powiadomKAS@mf.gov.pl.