W 2018 i 2019 roku chór Świerzno Śpiewa wspierał swymi działanimi społecznymi i kulturalnymi uroczystości w Gminie Świerzno, jak również w Szczecinie i w Gminie Kamień Pomorski. Praca artystyczna grupy chóralnej składającej się z mieszkańców kilku miejscowości Gminy Świerzno, to aktywność w miejscu swego zamieszkania, jak i w regionie.

Szczególnie w tegorocznym okresie wspólnego kolędowania chór Świerzno Śpiewa był obecny w wielu miejscach, podczas ważnych uroczystości: dnia 22 grudnia 2019 roku podczas spotkań opłatkowych Seniorów w Stuchowie i 12 stycznia 2019 roku w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Szczecinie, gdzie występowaliśmy w obecności władz kościelnych i państwowych oraz tuż, przed zakończeniem okresu kolędowania,  28 stycznia 2019 roku w Konkatedrze Kamieńskiej śpiewaliśmy kolędy i pieśni bożonarodzeniowe podczas Mszy Świętej.

Chór Świerzno Śpiewa, to nie tylko reprezentatywna grupa, ale także prężnie działające osoby w środowisku, współtworzące Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świerznowskiej i Koło Gospodyń Wiejskich, a także ściśle współpracujące z Sołectwem w Świerznie i z Fundacją Teatr Teatr, wspomagającą chór w działaniach społecznych i kulturalnych.

Autor:
Brygida Borecka
Fundacja Teatr Teatr