Przedstawiciele społecznego komitetu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprezentował założenia oraz koncepcję działania. Komitet liczący kilkanaście osób z Kamienia Pomorskiego podjął inicjatywę, którą patronatem objęła Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Autorem pomnika Józefa Piłsudskiego, który ma być posadowiony na skwerze przy ulicy Strzeleckiej, a Gryfitów będzie lokalny artysta Stanisław Motyka. Okoliczny teren ma zostać uporządkowany dla właściwego wyeksponowania postumentu. Wszystko ma zostać sfinansowane ze specjalnych cegiełek wyemitowanych z okazji uroczystości.

Uroczystość odzyskania niepodległości ma być podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to złożenie kwiatów oraz odsłonięcie postumentu na skwerze, druga to przemarsz pod Ratusz, na którym zostanie umiejscowiona druga tablica. – Zwracamy się do Mieszkańców o wsparcie, a jeżeli nie to przychylność dla naszych działań – podkreślał przewodniczący Henryk Masłowski.

Cegiełki będą rozprowadzane w kamieńskiej katedrze, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz członków komitetu. – Idea nie polega jedynie na tym, żeby upamiętnić samego Marszałka, ale pokolenie, które walczyło o wolność – dodaje Marek Licznerski, z którym można kontaktować się w sprawie cegiełek oraz samej uroczystości – 789 167 021.

Cześć cegiełek nabył już klub radnych Nasza Gmina, Parafia Rzymskokatolicka św. Ottona oraz proboszcz Dariusz Żarkowski. Łącznie zebrano już ponad 2 tysiące złotych. Patronat nad uroczystością objął Metropolita Szczecińsko – Kamieński, Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.