W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Głos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto

Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym także z województwa zachodniopomorskiego. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. doprowadzili do utworzenia Gminnej Rady Seniorów (gmina Postomino), objęli ochroną przyrody zabytkowy drzewostan (gmina Świdwin), wzmacniali dialog organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi (Koszalin). Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa zachodniopomorskiego byli to Teresa Rysztak z Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem Lepiej” wraz z władzami Gminy Postomino oraz Aleksandra Kruszewska z Nieformalnej Grupy Rusinowo wraz z władzami Gminy Wiejskiej Świdwin.

Masz Głos na wyciągnięcie ręki

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie zachodniopomorskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie POLITES,  które specjalizuje się w działaniach wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych poprzez wolontariat (w tym wolontariat europejski), edukację pozaformalną i wzmacnianie dialogu pomiędzy mieszkańcami, a władzami samorządowymi.

Kojarzymy się dobrze

Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos.

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać – to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej, a dla bardziej zaawansowanych narzędziom potrzebnym do wprowadzania tych zmian (m.in.: budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, ciała doradcze, dostęp do informacji publicznej). Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 13 września 2019,w godzinach od 11.00 do 17.00, w siedzibie stowarzyszenia POLITES przy ul. Dworcowej 19/205 w Szczecinie. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-szczecinie/. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

źródło:
Stowarzyszenie POLITES