Ma 45 lat, od 4 lat mieszka w Gryficach choć jest szczecinianinem. To jednak w naszym sąsiednim powiecie założył rodzinę i realizuje się społecznie. Prezentujemy rozmowę z panem Grzegorzem Szczudło, nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Grzegorz Szczudło: Samorząd jest mi dobrze znany. Od lat zajmuje się funduszami UE. pracowałem w administracji rządowej i samorządowej, gdzie pozyskiwałem fundusze i realizowałem projekty finansowane ze środków UE, jako koordynator. Mam też kilkuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami polegające na dbałości o prawidłowy stan finansowy i techniczny mienia powierzonego w zarząd.  

Moja decyzja ubiegania się o stanowisko dyrektora instytucji związanej ze sportem, wynika po części także z mojej pasji do sportu, który uprawiam jak mi pozwala na to czas, z czego czerpię wiele satysfakcji.  

Jakie są Pana plany na funkcjonowanie MOSiRu? 

GS: Na początek przygotowałem koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W niej określiłem misję MOSiR, w której Kamień Pomorski stanie się ważnym ośrodkiem sportu w regionie. W ramach tak postawionej misji, dążymy do podniesienia poziomu życia mieszkańców i stwarzanie warunków do aktywności fizycznej, przez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wysokim poziomie, jak najszerszej grupie społeczeństwa.

Brzmi ambitnie 

GS: Żeby uzyskać tak postawione cele, określiłem zadania do realizacji na  najbliższe 2-3 lata, które uzyskały akceptację Burmistrza, które uważam za bardzo możliwe i konieczne do zrealizowania.

Jakie to zadania?

GS: Wspomnę o trzech najważniejszych, które chciałbym przeprowadzić, w najbliższym okresie czas, są to: Podniesienie atrakcyjności oferty i zwiększenie dostępu do obiektów MOSiR, Poprawa warunków lokalowych,  modernizacja obiektów MOSiR, Wzrost samofinansowania – lepsze wykorzystanie zasobów i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych np. z UE.

To dość ogólnikowe założenia?

GS:  Ale pokazują wyraźny kierunek działania. Po pierwsze, za najważniejszy cel uważamy upowszechnianie sportu i rekreacji wśród najmłodszych mieszkańców Kamienia Pomorskiego. Dzieci i młodzież powinny być  głównym beneficjentem naszych działań. Równie ważne jest krzewienie kultury fizycznej i postaw prozdrowotnych wśród najstarszej części naszego społeczeństwa, czyli seniorów. Żeby zachęcić te grupy społeczne do aktywnego i zdrowego sposobu życia musimy im przedstawić atrakcyjną i dobrą jakościowo ofertę w zakresie sportu rekreacji i turystyki.   

W jaki sposób chce Pan to osiągnąć?

GS: Będziemy szukali możliwości zaistnienia nowej dyscypliny sportu w zależności od potrzeb i posiadanego potencjału szkoleniowego. Tak samo jak piłka nożna wśród najmłodszych mieszkańców Kamienia jest dziś dumą tego miasta, tak samo będziemy podejmowali starania aby za kilka lat zaistniała w Kamieniu nowa dyscyplina, która zdobyłaby serca mieszkańców. Jest to bardzo trudne zadanie rozłożone na lata, ale będziemy wychodzili mu naprzeciw, np. udostępniając nową infrastrukturę sportową. Przykładem takiego działania jest planowana w ramach modernizacji Stadionu Miejskiego, budowa profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. Ważnym elementem popularyzacji sportu i rekreacji jest jego promocja np. promocja osiągnięć zawodników. Dlatego wartym rozważenia jest stworzenie systemu wspierania talentów w sporcie dzieci i młodzieży np. powołanie klas o profilu sportowym,  czy ufundowanie stypendium Burmistrza dla najlepszych zawodników.

Czy widzi Pan potencjał i szanse na realizację tak postawionych celów?

GS: Musimy mieć świadomość, że jako MOSiR funkcjonujemy w bardzo szerokim otoczeniu, Poszukując nowych form w zakresie sportu i rekreacji, poza klubami i organizacjami sportowymi, będę chciał postawić na współpracę ze szkołami, organizacjami kulturalnymi, społecznymi np. zrzeszającymi seniorów takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, instytucjami kultury jak KADEK, m.in.w zakresie organizacji imprez i wydarzeń na obiektach MOSiR

Zdradzi Pan jakiś przykład?

GS: Przykład pierwszy z brzegu, w październiku współorganizujemy III już Kamieński Weekend Modelarski, to otwarta impreza dla miłośników modelarstwa. Na dwa dni do Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamieniu Pomorskim ściągną amatorzy modelarstwa z całego regionu, a przestrzeń hali wypełnią różnego rodzaju modele samolotów, kolejek, samochodów wyścigowych, a wszystko przy współudziale mieszkańców, którzy w tym czasie odwiedzą halę. Przygotowane zostaną dla nich stoiska modelarskie, gdzie będą mogli stworzyć własne modele i wziąć udział w konkursie na najciekawszy model. Jako MOSiR udostępniamy obiekt ale także angażujemy się w organizację i promocję imprezy. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam do nas w dniach 19 i 20.10.2019 r.      

To ciekawa inicjatywa ale z własnych propozycji na tu i teraz co by Pan zaproponował?

GS: To np. nadanie nowych funkcji rekreacyjnych obiektom sportowym, budowa ścianki wspinaczkowej na Hali lub skate parku czy rollowiska. Są to stosunkowo nieduże inwestycje, które jeżeli znalazłby zainteresowanie mogłyby być zrealizowane w niedługim czasie. Ponadto doposażenia w nowoczesny sprzęt siłowni i sali fitness, czy rozszerzenie oferty sportowej o nowe zajęcia.  

To już dość spora inwestycja i czy będzie Państwa na nią stać?

W przypadku  siłowni i sali fitness szukamy nowego rozwiązania polegającego na wyłonieniu operatora zewnętrznego i oddanie siłowni i sali fitness w dzierżawę za odpowiednią opłatę z tytułu dzierżawy. W zamian dzierżawca wyposaży sale w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i będzie pobierał z tego tytułu opłaty od użytkowników odpowiednie do zaproponowanej przez siebie oferty. Jeżeli nie uda się nam znaleźć podmiotów zainteresowanych taką współpracą, postawimy na doposażenie tych obiektów z pomocą różnych programów na ten cel, np. z Ministerstwa Sportu czy Urzędu Marszałkowskiego. 

W przypadku prywatnego operatora oznacza to zwiększenie cen dla osób korzystających z siłowni.

GS: Tego nie unikniemy. Dzisiaj koszt jednorazowego wejścia na siłownię jest niski, ale siłownia jest niedoposażona, co z kolei powoduje niewielkie zainteresowanie wśród mieszkańców tego typu ofertą. Żeby to zmienić musimy zaoferować nowoczesny sprzęt ale tego nie da się zrobić za darmo i użytkownicy muszą być tego świadomi. 

Dlatego, żeby odmienić stan techniczny obiektów MOSiR, należy zwiększyć wpływy z dodatkowej działalności, tj. wynajmu pomieszczeń czy  powierzchni reklamowych i dostosować je do wymogów rynkowych.

Obiekty MOSiRu to nie tylko Hala Widowiskowo – Sportowa, ale też – a dla wielu przede wszystkim – stadion piłkarski. Szczególnie ten o nawierzchni trawiastej znajduje się w złej kondycji.

GS: Wiem, że były czasy, w których Kamień Pomorski mógł szczycić się swoim stadionem. I do tych czasów świetności bardzo chciałby powrócić Burmistrz. Dlatego modernizacja Stadionu Miejskiego będzie jednym z priorytetów miasta w najbliższym okresie.  Będzie ona obejmowała przebudowę płyty boiska, postawienie  nowych trybun stadionu, budowę nowego ogrodzenia, oświetlenia i zaplecza sanitarno – szatniowego dla zawodników.

Dodatkowo będziemy chcieli zbudować nową bieżnię lekkoatletyczną. W efekcie uzyskamy nowy obiekt sportowy, którym na nowo będziemy mogli się poszczycić.

Tak duży zakres inwestycji wiąże się z wysokimi nakładami.

GS: Tak, zgoda, koszt takiej inwestycji to ok 2 – 2,5 mln. zł, dlatego niezbędne będzie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, tak aby koszty dla miasta były możliwe do udźwignięcia. Zresztą środki zewnętrzne to sposób na przeprowadzenie innych ważnych inwestycji w zakresie modernizacji obiektów MOSIR jak np. wnętrza hali.   

Dlatego  bardzo mocno będę zabiegał o zewnętrzne źródła finansowania i pozyskiwanie środków z UE, z Ministerstwa Sportu,  Urzędu Marszałkowskiego, funduszu Norweskiego, Programu Interreg i in. Jest to jeden z głównych obszarów na, którym chciałbym się skupić jako dyrektor z uwagi na bardzo duże potrzeby inwestycyjne i ambitne plany.  

Co chciałby Pan teraz powiedzieć mieszkańcom odnośnie najbliższych planów. 

Podejmując się kierowania Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, będę dążył do stworzenia i zapewnienia mieszkańcom dobrej jakościowo oferty sportowej, rekreacyjnej za sprawą dobrze funkcjonującej instytucji, sprawnemu zapleczu technicznemu i kompetentnemu zespołowi ludzi. Każdy kolejny dzień pokazuje rozmiar wyzwań jakie przed nami czekają.

Chciałbym służyć swoją wiedzą i doświadczeniem dla pełnego wykorzystania potencjału Kamienia Pomorskiego, wykorzystując do tego celu również fundusze z Unii Europejskiej. Wiem, że mogę liczyć na Burmistrza i jego najbliższych współpracowników, którzy podzielają te zamierzenia, co jest dla mnie niezmiernie ważne. Dlatego proszę teraz wszystkich mieszkańców o zaufanie i dopingowanie moich starań, a efekty w końcu przyjdą. 

Dziękuje za rozmowę.