Urzędnicy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeb, oczekiwań i potencjału kulturalnego Gminy Golczewo. – Chcemy poznać Państwa opinię na temat kultury oraz aktywności w ramach czasu wolnego. Ankieta jest przeprowadzana anonimowo, a jej wypełnienie zajmie kilka minut – zachęcają.

Działanie pn. „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Link do ankiety – https://forms.gle/S8hy1AAEgeBv2EXu9