Służby mundurowe zaostrzają swój protest. O realizację swoich postulatów walczą już nie tylko policjanci, ale też przedstawiciele innych formacji.

Do protestów dołączają strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Policjanci rozpoczęli swoją akcję już 10 lipca. Niektórzy zamiast mandatów wystawiają pouczenia, a swoje obowiązki – w ramach strajku włoskiego – wykonują bardzo starannie, czyli wolniej.

Jak będzie wyglądał protest służb mundurowych? Strażacy czy przedstawiciele innych formacji – oflagują swoje siedziby, komendy i pojazdy. Jeśli ich postulaty nie zostaną zrealizowane – nie wykluczają manifestacji na ulicach Warszawy. Pracownicy „mundurówki” zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych domagają się m.in. podwyżek o 650 zł. Konkretne postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń przekazali do MSWiA już kilka miesięcy temu.