W ostatnią środę do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach dotarł kolejny koń do hipoterapii o imieniu CESARO. Koń został zakupiony w związku z realizacją projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Wartość zakupionych koni wyniosła 90.000,00 złotych.