Maturę zdało 84,4 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 11,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – poinformował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak powiedział szef CKE Marcin Smolik na konferencji prasowej spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc.

Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki – 88 proc. absolwentów, a z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze – 97 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 98 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 95 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 66 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 71 proc. możliwych punktów, a z języka angielskiego – 85 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., z języka angielskiego – 73 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wśród tegorocznych absolwentów z liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego zdało 99,1 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 73 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego – 82 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia ustny egzamin z języka polskiego zdało 98,6 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego – 96,4 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 60 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego 67 proc.