Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szpitala w Gryficach obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Informacja o zakazie odwiedzin pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej szpitala w Gryficach.

ZAKAZ ODWIEDZIN

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i na podstawie:

· art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711),

· art. 5 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849)

· art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845),

zarządzeniem nr 54/2021 Dyrektora SPZZOZ w Gryficach z dnia 09 listopada 2021 r. wprowadzony został od dnia 09.11.2021 całkowity zakaz odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych przez rodziny i osoby bliskie.