Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg ustny na najem nieruchomości pochodzącej ze zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Rolnego. W jej skład oprócz gruntów wchodzą także budynki po byłym Oddziale Zamkniętym w Buniewicach. 

Nieruchomość stanowi ośrodek po byłym Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim w Buniewicach. Na terenach dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. Przetarg odbędzie się 22 czerwca o godzinie 12 w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie.