Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia rozmów skutkujących ewentualnym zerwaniem umowy dzierżawy, przeznaczenie środków z diet radnych na utrzymanie dotychczasowej kadry oddziału chirurgicznego przez miesiąc – to tylko kilka z pomysłów, które padły podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu. Najmocniej zabrzmiały jednak słowa jednego z obecnych na sali mężczyzn skierowane do radnego Anatola Kołoszuka. – Panie Kołoszuk, proszę złożyć mandat.

Dyskusja w trakcie dzisiejszej sesji trwała kilka godzin. Jej efektem jest kolejna sesja zaplanowana na 16 kwietnia podczas której radni poznają efekty rozmów ze spółką EMC, do jakich upoważniono Starostę Józefa Malca. Wśród pomysłów, które pojawiły się podczas obrad, było m.in. przekazanie diet na poczet utrzymania obecnej kadry oddziału chirurgii czy upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia rozmów, które mogłyby skutkować nawet zerwaniem obecnej umowy dzierżawy.

Ten szpital jest tu potrzebny, on jest wręcz niezbędny. Jako strażak ratownik przez wiele lat przywoziłem tu ofiary zdarzeń, osoby które wychodziły o własnych siłach. Ze względu na to że są kobiety, nie będę używał wulgaryzmów ale powiem, Panie Kołoszuk Pan jest pierwszym który powinien dziś wstać, walnąć się w pierś, oddać mandat i wyjść. W tej umowie, która Pan podpisał, brakuje zapisu na podstawie aktu notarialnego. Nic Pan tu nie zrobił, był Pan starostą, radnym. Panie Kołoszuk, proszę złożyć mandat – stwierdził w emocjonalnym wystąpieniu jeden z mężczyzn, po czym zaapelował do radnego o złożenie mandatu.

Nie ja podpisywałem umowę, pierwsza była podpisana na 3 lata, jako umowa pilotażowa. Po tym czasie nie byłem w Zarządzie, następnej umowy ja już nie podpisywałem. Następna umowa była z 2008 roku i jakiś aneks – tłumaczył się radny Kołoszuk.

Historia likwidacji kamieńskich szpitali, dla których organem założycielskim był Powiat Kamieński ma swój początek blisko 18 lat temu. Wtedy to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaczął przynosić straty. Został postawiony w stan likwidacji jeszcze w 2001 roku, tj. w I kadencji. Powstała natomiast spółka Integrator mająca zarządzać szpitalem. W drugiej kadencji zdecydowano o likwidacji Integratora, a ówcześnie rządzący Zarząd Powoiatu pod przewodnictwem starosty Anatola Kołoszuka powołał w 2002 roku nową jednostkę: Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego.

Placówka rozpoczęła działalność z czystym kontem, ale powszechne problemy z finansowaniem służby zdrowia i sposób zarządzania jednostką doprowadziły w dwa lata do kolejnego zadłużenia dochodzącego do 5 milionów złotych. W 2005 również ten Szpital postawiono w stan likwidacji. Wówczas działalność na mieniu szpitalnym rozpoczęła Spółka EMC.