Burmistrz Wolina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Wolin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.