Rozwiązaliśmy problem z ilością miejsc w przedszkolu i żłobku poprzez rozbudowę przedszkola i utworzenie żłobka z prawdziwego zdarzenia – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska wskazując, że w gminie przybyło 50 miejsc w przedszkolu oraz powstały zupełnie nowe 24 miejsca w żłobku.

Obie inwestycje wwykonno z pomocą dofinansowań i jest przykład współpracy z przedstawicielami różnych opcji politycznych. Dofinansowanie ze środķów UE na rozbudowę Przedszkola otrzymaliśmy od samorządu województwa, na czele którego stoi marszałek Olgierd Geblewicz (Platforma Obywatelska). Z kolei dofinansowanie na utworzenie żłobka pochodzi z programu Maluch+, którego dysponentem był wówczas rząd Prawa i Sprawiedliwości.

– Gdy zaczynaliśmy kadencję było 100 miejsc w przedszkolu oraz 18 w żłobku. Teraz mamy 150 miejsc w przedszkolu i 44 w żłobu. Wiemy, że bezpieczne i dogodne warunki dla dzieci, to podstawowa troska rodziców. Młode rodziny zasługują na jak najlepsze warunki do codziennego życia, dlatego zapowiadamy już teraz, że i w tym obszarze zrobimy więcej – dodaje Grzybowska.