Spotkanie dotyczy zasad udzielania DOFINANSOWANIA i wskazówek pisania wniosków w ramach realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Wolinie, przy ul. Zamkowej 23 w „Dworku Wolińskim.”

Program skierowany jest dla osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osób fizycznych posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, zakupie  i montażu nowych źródeł ciepła, dociepleniu ścian, wymianie stolarki zewnętrznej (okna, drzwi), montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Program przewiduje także instalację kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Serdecznie zapraszam,
Ewa Grzybowska
Burmistrz Wolina