Burmistrz Wolina po raz kolejny promuje kampanię „Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin”, która może powodować zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Wolin a tym samym umożliwić realizację nowych inwestycji i zadań własnych gminy.

Jeżeli są Państwo zameldowani poza Gminą Wolin a mieszkają na jej terenie, to właśnie tutaj rozliczając swój PIT dają Państwo szanse na: nowe inwestycje, drogi, kanalizacja, wodociągi. Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym druk ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Możesz to zrobić poprzez:

i przesłanie go na adres: Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim, Mieszka I 5B, 72-400 Kamień Pomorski

Ponadto każdy z nas może też pomóc potrzebującym Mieszkańcom i Instytucjom naszej Gminy przekazując 1,5% podatku na wybrany cel. Osoby i instytucje zainteresowane wpisem na listę tworzoną w ramach kampanii proszone są o przesłanie informacji na adres e-mail: informator@gminawolin.pl z tytułem: Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin – 1,5%. Aktualną listę znajdą Państwo pod adresem https://gminawolin.pl/przekaz-1-podatku-lista/