Przy 11 głosach „za” i dwóch „wstrzymujących się” Burmistrz Wolina uzyskała absolutorium oraz wotum zaufania za 2020 roku. Jak podkreślała w swoim przemówieniu Burmistrz Wolina, był to trudny rok stojący pod znakiem pandemii. Mimo to samorządowi udało się pozyskać 21 mln złotych środków, które zaowocują potrzebnymi dla Gminy inwestycjami.

Dziękuje wszystkim Radnym, którzy zdecydowali się zagłosować za udzieleniem mi absolutorium oraz wotum zaufania. Za nami kolejny okres budżetowy w którym wypełnialiśmy obowiązki powierzone nam przez Mieszkańców którzy nas wybrali. Był to rok pandemii, który spowodował, że musieliśmy pełnić swoje obowiązki w innych warunkach. Wielu z nas doświadczyło czym jest COVID i kwarantanna, przez to musieliśmy zmienić swój styl pracy. Był to trudny okres dla nas urzędników, dla oświaty, pracowników szkół czy dzieci, które zostały odizolowane od swoich rówieśników. Był to rok, który wstrząsnął gospodarką i rynkiem pracy. Przedsiębiorcy zawieszali swoją działalność, a to wszystko sprawiło, że był to trudny czas dla finansów naszej Gminy. Te trudności nie przeszkodziły nam pozytywnie myśleć o tym jak podejmować wyzwania związane z inwestycjami. W roku 2020 pozyskaliśmy 21 mln złotych, które mam nadzieję, że bardzo szybko zmaterializują się w jakże potrzebne dla naszej Gminy inwestycje – powiedziała Burmistrz Ewa Grzybowska.

Burmistrz zaznaczyła, że swój egzamin z empatii i niesienia pomocy zdali także mieszkańcy. – Powstały sztaby maseczkowe, Mieszkańcy pomagali sobie wzajemnie. Był to rok heroicznej walki pracowników służby zdrowia, ale był to też rok dla nas pokazujący że jesteśmy gotowi nieść pomóc każdemu. Muszę wspomnieć o strażakach OSP, którzy nieśli pomoc seniorom, dystrybuowali koperty życia – zaznaczyła.

W Gminie Wolin w 2020 roku oddano do użytku żłobek z którego korzysta 50 dzieci, realizowano inwestycję budowy przedszkola, które już we wrześniu 2021 roku zostanie oddane do użytku. Samorząd zakończył trudną inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej w Ostromicach, pozyskano środki z programu antysmogowego.

Na bazie dofinansowań mieszkańcy mogli wymieniać piece, dokonywać całkowitą lub częściową termomodernizację. W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę wodociągu Unin – Jarzębowo. Jest to inwestycja dofinansowana z RPO, bardzo ważna dla gospodarki wodnej. Zakończyliśmy modernizację i remont MOK w Wisełce. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że był to rok wytężonej pracy urzędników, którzy zajmowali się procedowanie i opracowaniem wniosków o różnego typu dofinansowania. W 2020 roku podpisaliśmy umowę na rewitalizację i modernizację parku w Wolinie, ukończone są już prace związane z projektowaniem i wszystko zacznie się jesienią tego roku. Mam nadzieję, że spowoduje to zwiększenie ruchu turystycznego wokół którego powinniśmy budować naszą infrastrukturę. W ramach inwestycji obok ścieżek powstanie 27 – metrowa wieża widokowa. Do tego dochodzą inwestycje realizowane przez Marszałka Województwa, który biorąc pod uwagę położenie naszej Gminy realizuje budowę 30 km ścieżek rowerowych, do których gmina dołoży pomiędzy 1,5 a 2 mln złotych. Mam nadzieje, że dzięki wszystkim inwestycjom staniemy się atrakcyjni na mapie turystycznej i przyciągniemy do siebie gości. Pozyskaliśmy środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dargobądzu oraz drogę Dargobądz – Karnocice, ta inwestycja będzie realizowana niebawem. Opracowaliśmy wiele innych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Udało nam się, bo pozyskaliśmy środki na budowę kanalizacji i drogi w miejscowości Dramino, która do tej pory była zapomniana. To właśnie 2020 rok był czasem w którym staraliśmy się o pieniądze, realizowaliśmy ten budżet z najwyższą starannością, dbając o to aby efekt z pozyskanych 21 mln złotych był efektem oczekiwanym – podkreślała Burmistrz.