Burmistrz Ewa Grzybowska przechodzi od słów do czynów i rozpoczyna walkę o uzyskanie przeszło 6,5 mln złotych dla wolińskiego samorządu. Środki mają zostać przeznaczone na rozbudowę przedszkola oraz rewitalizację parku miejskiego i amfiteatru. 

– Zapowiadaliśmy, że będziemy szukać możliwości i programów, aby pozyskać więcej pieniędzy zewnętrznych na nasze inwestycje. Przy naszym zadłużonym i skromnym budżecie każda dodatkowa złotówka jest na wagę złota i należy zrobić wszystko, żeby o te pieniądze zabiegać. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski i oczekujemy na rozstrzygnięcia. Natomiast, w żadnym razie nie zwalniamy tempa, ponieważ lada dzień będziemy składać kolejne dokumenty w sprawie dofinansowania nowych inwestycji – komentuje burmistrz Ewa Grzybowska.

Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola według założeń ma pochłonąć 3,46 mln złotych z czego 2,59 mln to wnioskowane dofinansowanie. W ramach inwestycji przebudowano by istniejący budynek oraz dobudowano kolejną część oraz zagospodarowano teren wokół przedszkola. Gmina wyposażyłaby nową placówkę, a także wykonała małą architekturę tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny, góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem.

Drugim z planowanych zadań jest zagospodarowanie parku Miejskiego, utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem u amfiteatrem. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 5,33 mln złotych z czego blisko 4 mln to dofinansowanie zewnętrzne. Samorząd musi opracować pełnobranżową dokumentację, wykonać prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, zmienić zagospodarowanie parku miejskiego i utworzyć ścieżki zdrowia wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem polany. Na miejscu powstałby amfiteatr z prawdziwego zdarzenia. Urząd Marszałkowski podejmie decyzje dotyczące dofinansowania do lipca br.