Burmistrz Wolina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Od kandydatów wymagane jest obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność, nieposzlakowana opinia, wyższe wykształcenie, odpowiedni stan zdrowia i znajomość stosownych przepisów prawa. Dokumenty należy składać do 25 stycznia 2019 roku.