Burmistrz Wolina szczerze o swoich niezrealizowanych obietnicach. – Nie wszystko udało się zrobić. Czasem był to wynik świadomych, trudnych decyzji, a czasem efekt niespodziewanych czynników zewnętrznych – dodaje opisując punkt po punkcie swoje niepowodzenia.

Czy wszystko się nam udało zrobić? Nie! Deklarowałam Państwu uczciwość i rzetelność, dlatego przy okazji punktów programu: obniżenie cen za odbiór odpadów, audyt budżetu i utworzenie apteki 24h mówię otwarcie, że nie wszystko udało się nam zrobić.  Czasem był to wynik świadomych, trudnych decyzji, a czasem efekt niespodziewanych czynników zewnętrznych.

Audyt budżetu należał do tych punktów, gdzie po trudnych i długich dyskusjach zdecydowaliśmy, że go nie wykonamy w takim zakresie, w jakim zakładaliśmy na początku. Ustawodawca zobligował nas do corocznego przedstawiania rzetelnego raportu o stanie gminy, co spowodowało, że rok rocznie tworzymy dokument, który jasno pokazuję jak zmieniają się nasze finanse. Widzimy, jakie są trendy, zagrożenia i perspektywy. Nasza wspólna praca w gronie zespołu finansowego z Panią Skarbnik na czele także przyniosła wiele odpowiedzi na podstawie przeprowadzonych analiz finansowych.

Główne wnioski były oczywiste. Najbardziej brakowało w gminie Wolin inwestycji, tych dużych oraz tych mniejszych. Latami nie wykonywano ambitnych inwestycji, gdyż nie pozyskiwano odpowiedniej ilości dofinansowań. My w pięć lat pozyskaliśmy aż 80 mln zł dofinansowań. Wszyscy widzimy, jak wiele buduje się i remontuje w całej Gminie. Żeby to było możliwe, to w większości przypadków musieliśmy zabezpieczyć wkłady własne do tych przedsięwzięć. Stąd decyzja, aby np. nie wydawać blisko pół miliona złotych na audyt renomowanej firmy zewnętrznej. To samo dotyczy instrumentów finansowych i ogólnie zadłużenia Gminy. Idąc do wyborów w roku 2018 z zazdrością obserwowaliśmy gminy i miasta, które zdobywały wielkie dofinansowania i w połączeniu z umiejętnym korzystaniem z instrumentów finansowych były w stanie się rozbudowywać i poprawiać codziennie życie mieszkańców. Zdecydowaliśmy, że skoro tak wiele drzwi udało się otworzyć i zdobyć aż tak dużo dofinansowań, to grzechem byłoby tego momentu dla gminy Wolin nie wykorzystać.

Apteka 24h. Prowadziliśmy rozmowy z właścicielami aptek w naszej Gminie i mimo, iż nie udało się doprowadzić do otworzenia takiego punktu, to możemy stwierdzić, że sama dostępność do leków w gminie Wolin uległa poprawie. Istnieje precyzyjna siatka punktów aptecznych i godzin urzędowania, która w sposób elastyczny do potrzeb tworzona jest przez samorząd powiatowy. Problem został znacząco złagodzony.

Obniżenie cen odbioru śmieci. W tym przypadku najpierw mierzyliśmy się z potężną nieszczelnością samego systemu, który zastaliśmy. Po wielu staraniach, gdy wydawało się, że jesteśmy w stanie sytuację opanować, rozpoczęła się lawina podwyżek. Najpierw ceny radykalnie podniosła instytucja regionalna, odpowiedzialna za odbiór odpadów od gmin, następnie przyszła pandemia, a później potworna inflacja. Ostatniego zjawiska nie trzeba przesadnie opisywać, gdyż każdy odczuł we własnym portfelu jak bardzo zdrożały niemal wszystkie towary i usługi w Polsce. W obliczu tak wielu okoliczności od nas niezależnych, spełnienie tego postulatu było niemożliwe. Możliwe było jedynie maksymalne złagodzenie podwyżek, co też uczyniliśmy. Wiele gmin z powiatu kamieńskiego podniosło ceny znacznie bardziej niż my. To samo tyczy się lokalnych podatków. Bardzo zależało nam, żeby ulżyć mieszkańcom po tych trudnych latach, dlatego zdecydowaliśmy się nie podnosić żadnych podatków. 

Podatki w tym roku są na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Ubiegając się o Państwa głosy w roku 2018 zapewniałam, że będę uczciwa wobec Państwa i wobec siebie samej. Wiem, że politycy wolą się chwalić tym co się udało i pomijać sprawy, które się nie udały, ale ja nie jestem politykiem. Jestem dumna z tego co udało się zrobić i cieszę się na myśl o tym co planujemy jeszcze zrobić, ale tak samo z podniesioną głową i pełną odpowiedzialnością zaprezentowałam czego nam się nie udało wykonać.

Ewa Grzybowska