Wzorem lat ubiegłych, 19 stycznia 2018 r., odbyło się spotkanie noworoczne w partnerskim mieście Usedom. Burmistrz tego miasta, Pan Jochen Storrer, zaprosił na nie delegację Wolina, która była reprezentowana w osobach: burmistrz Wolina Pana Eugeniusz Jasiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Wolina Pan Mieczysław Rybakowski oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Pan Ryszard Banaszkiewicz.

W spotkaniu ze strony gospodarzy uczestniczyli mieszkańcy Gminy Usedom, osoby współpracujące na różnych płaszczyznach z Gminą Wolin oraz zaproszeni goście. Rząd Meklemburgii i Pomorza Przedniego reprezentował minister Stefan Rudolph z Ministerstwa Gospodarki, Budownictwa i Turystyki.

Mowę podsumowującą działalność gminy Usedom w roku 2017 wygłosił burmistrz Jochen Storrer, akcentując najważniejsze inwestycje, które realizowane są aktualnie w gminie. Są to m.in. port jachtowy, punkt muzealny oraz punkt informacji turystycznej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, znaczną część swojego wystąpienia burmistrz Storrer poświęcił współpracy partnerskiej z naszą gminą. Podkreślił jej znaczenie dla budowy relacji międzyludzkich obu naszych społeczności. Najważniejszym przejawem tej współpracy uznał projekty realizowane przez szkoły w Usedom oraz Wolinie i Troszynie. Burmistrz Storrer podziękował Burmistrzowi Wolina oraz nauczycielom i innym osobom realizującym współpracę i wyraził nadzieję na dalszą, owocną, kontynuację.

Podobnie w swoim wystąpieniu minister Stefan Rudolph podziękował obu gminom za owocną współpracę i podkreślił jej znaczenie jako ważny czynnik w relacjach partnerskich obszarów przygranicznych.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Wolina również podkreślił znaczenie kontaktów międzyludzkich pomiędzy oboma gminami. Dotyczyło to współpracy dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych, organizacji wystaw artystycznych, wspólnego wędkowania czy udziału przedstawicieli Wolina w „Targu Owczym” w Usedom (prelekcje, występy artystów, odtwórców itp.). Na zakończenie wystąpienia burmistrz Jasiewicz zaprosił przedstawicieli Usedom do Wolina na uroczystość rozdania „Wolińskich Światowidów”, uroczystość podsumowującą rok 2017 przez Burmistrza i Urząd Miejski w Wolinie.

Ryszard Banaszkiewicz